Klima Montajında Yer Seçiminin Önemi

Klima yerleştirme, klimaların düzenli bir şekilde çalışabilmesi, olabilecek arızaların önlenmesi, herhangi bir rahatsızlığa sebep vermemesi ve düşük enerjiyle çalışması için oldukça önemlidir. bu sebeple montaj esnasında aşağıda belirtilen yerleştirme koşullarına uyulması gerekir.

 • Klimayı yatay ve düzgün olarak montaj edilebileceği bir bölgeye konuşlandırın.
 • Güvenli bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmesi için yeterli servis alanının sağlandığı bir yere yerleştirin.
 • Drenaj suyunun herhangi bir soruna yol açmadan atılabileceği bir yere koyun
 • Klima duvara monte edilecekse döşemeden minimum 2.5m ya da daha fazla yükseklikte konumlandırılmalıdır.
 • İklimlendirme cihazınızı TV, radyo, müzik aletlerinden en az 1m uzağa yerleştirin. Eğer üniteler 1 metreden daha yakın bir yere monte edilmişse, klimanın oluşturacağı ses bu cihazların olumsuz etkileyecektir.
 • Cihazınızı yüksek frekanslı (ticari dikiş makinası veya masaj aletleri, vb.) yakın bölgelerine monte edildiği takdirde bozulmalara neden olabilir.
 • Klimanızı buhar veya korozif gazla çalışan ürünlerin yakın kısımlarında bulundurmayın.
 • Makine yağı kullanılan yerlere çok yakın olmamasına özen gösterin.
 • Klimayı, örneğin termal işletmelerde, kükürt gazlarının ortaya çıktığı yerlere yakın bir yere yerleştirmeyin.
 • Dış ünitenin çalışma esnasında çıkarabileceği seslerden bu bölgede yaşayan bireylere rahatsızlık vermeyecek alanlarda konumlandırılmalıdır.
 • Hava dolaşımının yeterli düzeyde gerçekleşemeyeceği yerlere klimanın kurulumunu gerçekleştirmeyin. Hava kanalı işleminden önce, hava hacmi, statik basınç ve kanal direnci seviyelerinin eksiksiz gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır.

Klima montajı yapılırken mutlaka yetkili servislerce tüm işlemlerin uygulanması gerekmektedir. Klimanın yerinin, alınan verim açısından ön emli husus olduğu düşünüldüğünde klimadan maksimum verim almak için mutlaka doğru yere montajının yapılması önemlidir.

Siz de klimanızdan yüksek verim almak, bakım ve arıza maliyetlerini azaltmak, olası arızalarda daha hızlı çözüm almak istiyorsanız yetkili servislerden hizmet almalısınız.

Need help?

Get in touch on WhatsApp

whatsapp icon